10
24
24

„Władzę ma ten, kogo ludzie uważają za sprawującego władzę.”
55
127
143
109
78